MJL jest firmą inżynierską zajmującą się organizacją oraz nadzorem procesu inwestycyjnego w sektorze budowlanym.
Nasza kadra składa się z doświadczonych Inżynierów oraz Specjalistów różnych branż, związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji.
Wśród Nas są doświadczeni Inżynierowie, ze wszystkich specjalności budownictwa: kubaturowego, drogowego, sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, posiadający niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe.
Członkowie Naszej kadry realizowali szereg inwestycji budowlanych – mieszkaniowych, biurowych oraz przemysłowych, na stanowiskach Inspektorów Nadzoru, Dyrektorów Technicznych i Dyrektorów Zespołu Budów, jak również Inżynierów i Koordynatorów Kontraktu oraz Kierowników Budów.
Wsparcia udziela nam grupa specjalistów różnych dziedzin: prawa, finansów (w tym również w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych), jak również zagadnień ochrony zabytków.