City Sfera Aparthotel bud. R

City Sfera Aparthotel bud. R

Robyg

Inwestor

Warszawa

Lokalizacja

Sier 20 -

Okres realizacji

184

Ilość mieszkań

4667 m2

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Nadzór Inwestorski wielobranżowy