Fantazja Aparthotel

Fantazja Aparthotel

Cordia

Inwestor

Warszawa

Lokalizacja

Gr 19 -

Okres realizacji

33

Ilość lokali

962 m2

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Weryfikacja i optymalizacja projektu, przetarg na Generalnego Wykonawcę, Nadzór Inwestorski Wielobranżowy