Holiday Inn Express

Holiday Inn Express

Kingcross

Inwestor

Warszawa

Lokalizacja

Paź 18 - Mar 20

Okres realizacji

167

Ilość mieszkań

5136 m2

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Nadzór Inwestorski Wielobranżowy