Holiday Inn Józefów

Holiday Inn Józefów

Aquilla

Inwestor

Józefów

Lokalizacja

Paź 16 -

Okres realizacji

148

Ilość pokoi

10559 m2

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Audyt kompleksu hotelowego we wszystkich branżach, Nadzór nad pracami elewacyjnymi