Hotel Warszawianka – Jachranka

Hotel Warszawianka - Jachranka

Mostostal SA

Inwestor

Jachranka

Lokalizacja

N/A

Okres realizacji

299

Ilość pokoi

N/A

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Nadzór nad pracami remontowymi