Berezyńska

Rezydencja Berezyńska

Luvemia

Inwestor

Warszawa

Lokalizacja

Paź 15 - Sier 16

Okres realizacji

3

Ilość mieszkań

345 m2

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Nadzór Inwestorski wielobranżowy