Bohema Praga etap B

Bohema Praga etap B

Okam

Inwestor

Warszawa

Lokalizacja

Lut 21 -

Okres realizacji

N/A

Ilość mieszkań

3 415 m2

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Nadzór Inwestorski wielobranżowy, prace przy obiektach zabytkowych