Eden

Eden Włodarzewska

Yareal

Inwestor

Warszawa

Lokalizacja

Sier 17 - Sier 19

Okres realizacji

97

Ilość mieszkań

1071 m2

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Weryfikacja i optymalizacja projektu, Nadzór Inwestorski Wielobranżowy, kierownik projektu