Praga Arte

Praga Arte

Robyg

Inwestor

Warszawa

Lokalizacja

Sier 19 - Gr 20

Okres realizacji

242

Ilość mieszkań

12182 m2

Powierzchnia użytkowa

Zakres usług: Nadzór Inwestorski wielobranżowy, Nadzór drogowy