O Firmie

MJL jest firmą inżynierską zajmującą się organizacją oraz nadzorem procesu inwestycyjnego w sektorze budowlanym.

Nasz zespół to doświadczeni Inżynierowie oraz Specjaliści, ze wszystkich sektorów budownictwa: kubaturowego, drogowego, sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, posiadający niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe.

Członkowie Naszej kadry brali udział w realizacji szeregu inwestycji budowlanych -mieszkaniowych, biurowych oraz przemysłowych, na stanowiskach Inspektorów Nadzoru, Dyrektorów Technicznych i Dyrektorów Zespołu Budów, jak również Inżynierów i Koordynatorów Kontraktu oraz Kierowników Budów.

Wsparcia udziela nam grupa specjalistów różnych dziedzin: prawa, finansów (w tym również w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych), jak również zagadnień ochrony zabytków.

Realizacje MJL w liczbach

0
Projektów
0
Budynków
0
Mieszkań
0
m2 powierzchni użytkowej
0
km szkieletowo - dystrybucyjnej sieci światłowodowej
0
Węzły światłowodowe

Współpracujemy z