Skip to main content

Nasze usługi

Specjalizujemy się w doradztwie technicznym, koordynacji oraz zarządzaniu procesami budowlanymi. Wspieramy klientów na wszystkich etapach przedsięwzięcia, począwszy od przygotowania inwestycji, poprzez etap realizacji, aż po wsparcie obsługi posprzedażowej. Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:

Organizacja procesu inwestycyjnego,  przetargi, value engineering,  prace projektowe

Przygotowanie Inwestycji

 1. przetargi

 2. value engineering
 3. prace projektowe

Oferujemy pełen zakres wsparcia procesu przygotowania Inwestycji budowlanej uwzględniający m.in. analizę koncepcyjną oraz techniczną, weryfikację dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur formalno-prawnych.

Zajmujemy się kompleksowym przeprowadzeniem procedury przetargowej związanej z wyborem Generalnego Wykonawcy Inwestycji, obejmującej przygotowanie przetargu, analizę ofert, spotkania koordynacyjne aż po finalną procedurę podpisania umowy

Wielobranżowy nadzór techniczny nad realizacją obiektów budowlanych

Nadzór Inwestorski

 1. nadzór techniczny
 2. odbiory lokali

Pełnimy funkcję wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją procesu budowlanego, nasz zespół doświadczonych Inspektorów zapewnia kompleksową kontrolę realizacji inwestycji. Zakres działań obejmuje: regularne kontrole oraz odbiory prowadzonych prac zarówno pod kątem technicznym jak i BHP, analizę dokumentacji, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych, akceptację materiałową oraz weryfikację zasadności robót dodatkowych.

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego, project oraz construction management, inwestorstwo zastępcze

Zarządzanie projektami

 1. project management
 2. construction management
 3. inwestorstwo zastępcze
Zapewniamy kompleksową obsługę realizacji procesu inwestycyjnego przeprowadzoną przez zespół doświadczonych inżynierów oraz menadżerów. Specjalizujemy się w realizacji wszystkich etapów procesu, koordynacji oraz weryfikacji prac projektowych, przeprowadzeniu przetargu na generalnego wykonawcę, zarządzaniem realizacji obiektu budowlanego aż po zakończenie Inwestycji i przeprowadzenie odbiorów końcowych.
Opracowanie ekspertyz technicznych, analizy projektowe, due diligence.

Analizy techniczne

 1. ekspertyzy techniczne
 2. weryfikacja projektów
 3. due diligence
 4. value engineering
Nasi specjaliści udzielą wsparcia w zakresie analiz oraz doradztwa techniczno-użytkowego różnego rodzaju obiektów budowlanych. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów dostosowujemy nasze działania do przedstawionych potrzeb, prowadzimy realizacje w obszarze ochrony zabytków, renowacji budynków, prac rozbiórkowych jak również audytów technicznych.
Kontrola w ramach bankowego inspektora nadzoru, obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych

Nadzór Bankowy

 1. monitoring bankowy
 2. obsługa MRP

Świadczymy usługi bankowego inspektora nadzoru, obejmujące opracowanie kompleksowych raportów w ramach procesu finansowania inwestycji deweloperskich przez Banki, jak również obsługę rachunków powierniczych. Wykonywane opracowania obejmują: raport otwarcia, raporty okresowe oraz raport końcowy.

Napisz do nas

Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie.

Adres

ul. Piękna 24/26a lok. 3
00-549 Warszawa
NIP: 952-174-01-12
Regon: 142-192-015

© 2023 MJL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sensorama

Śledz nas