Skip to main content

Na czym polega Due Dilligance wyjaśnia Paweł Małysz

Na czym polega Due Dilligance wyjaśnia Paweł Małysz

Publikacja:

MJL jako zespół specjalistów realizuje szereg zadań związanych z obsługą oraz przygotowaniem projektów inwestycyjnych, jednym z nich jest opracowanie analiz Due Diligence.

Na czym polega Due Diligence?
 
Proces Due Diligence jest kluczowym narzędziem pozwalającym Inwestorom dokładnie zrozumieć aspekty techniczne, finansowe i prawne związane z określonym zamierzeniem inwestycyjnym. Ocena tych elementów umożliwia zrozumienie określonych zagadnień oraz prognozowanie potencjalnych ryzyk związanych z realizacją planowego projektu. Due Diligence to opracowanie, w którym wskazujemy ryzyka oraz sposoby ich mitygacji, opisujemy wszystkie zależności, które pomogą zweryfikować zamierzone cele inwestycyjne.
 
Aby uzyskać rzetelną ocenę wykonujemy m.in. szczegółowe analizy dokumentacji projektowej, określamy możliwości optymalizacyjne oraz tworzymy wstępny kosztorys oraz harmonogram realizacyjny. Weryfikacji poddawane są wszelkie materiały administracyjne, techniczne oraz finansowe.

Zakres naszych usług obejmuje specjalistyczne badania, które pozwalają zwiększyć spektrum świadczonych usług m.in. o wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, badań geotechnicznych, badań zanieczyszczeń gruntów czy analiz hałasu. Zakres szczegółowości analiz zależny jest od potrzeb Inwestora.

 Dokładna analiza Due Diligence w obszarze procesu przygotowania inwestycji budowlanej jest kluczowa dla minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia pomyślnego przebiegu projektu, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.

Adres

ul. Piękna 24/26a lok. 3
00-549 Warszawa
NIP: 952-174-01-12
Regon: 142-192-015

© 2023 MJL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sensorama

Śledz nas